درباره ما

به شودرن خوش آمدید

این یک جمع دوستانه و خانوادگی است با تخصص ها و مهارت های مختلف.

در انبوه روزمره گی های خسته کننده ، ما دنبال ایجاد فضایی بودیم که رنگ غالب زندگی ، خاکستری غمگین نباشد. پر باشد از زیبایی های که خداوند هدیه کرده ؛ عطرهای دل انگیز ، طعم های جادویی و رنگ و طرح هایی که تبسم بر لب می آورند.

این شد که شودرن متولد شد.

 شودرن جایی برای ایجاد یه حس خوب است در خود و آنان که دوست شان دارید.

از همان اول دل مان می خواست دیگران را هم در این کشف تکراری! شریک کنیم پس با کمال افتخار و فروتنی شما هم دعوتید.

خرید که می کنید ، یادتان باشد مشارکت هم کنید و  ما را در جریان نکات و ایده های ارزشمندتان قرار دهید.